De partners

De stad Calais

Calais, belangrijkste stad van het departement (75.000 inwoners) ligt centraal aan de Côte d’Opale (Opaalkust) en vormt de natuurlijke oversteekplek van continentaal Europa naar Groot-Brittannië. De stad is bijzonder goed te bereiken, heeft zeer veel toegangswegen als u het Kanaal wilt oversteken (haven en tunnel) en als u verder wil reizen naar de naburige grote Europese hoofdsteden.
De snelle ontwikkeling van de stad berust op de exploitatie van al deze toegangswegen, met name door de goede logistiek en het toerisme.
Senator-burgemeester: Natacha BOUCHART
Voor meer informatie: www.calais.fr

Cap Calaisis

De Communauté d’agglomération "Cap Calaisis Terre d'Opale" verenigt de 5 grootste steden van de Calaisis (Calais, Coquelles, Coulogne, Marck, Sangatte-Blériot-Plage). Het inwonertal van deze agglomeratie van ongeveer 100.000 inwoners vertegenwoordigt twee derde van de leef- en werkgemeenschap. Met als voorzitter Philippe BLET houdt de communauté zich met name bezig met landschapsinrichting en economische ontwikkeling. Het heeft tevens de leiding over de voornaamste werkterreinen, waaronder HEROIC LAND. Kijk voor meer informatie op www.capcalaisis.fr

Calais Promotion

Calais Promotion is een bureau dat zich bezighoudt met de economische ontwikkeling van Calais en omgeving. Het verzorgt de promotie van het gebied bij investeerders en begeleidt projecten (vestiging, ontwikkeling). Met Natacha BOUCHART als voorzitster, senator-burgemeester van Calais, werkt het bureau in nauwe samenwerking met de CCI Opaalkust (Kamer van Koophandel) en de bedrijven uit de streek.
Calais Promotion ziet toe op het financiële beheer van het Fonds d’Etudes (onderzoeksfonds), opgericht voor de realisatie van HEROIC LAND.
Voor meer informatie: www.calaispromotion.com

Fonds National d’Aménagement du Territoire

De FNADT is een van de onderdelen van het ruimtelijke ordening-beleid van de Staat, vastgelegd in de wet van 25 juni 1999 (zie de betreffende Circulaire van 9 november 2000). Dit fonds ondersteunt de acties die bijdragen aan het maken van strategische keuzes bij dit beleid, met name met betrekking tot duurzame ontwikkeling: economische ontwikkeling, solidariteit en kwaliteit van leefomgeving/milieu.
De FNADT is betrokken bij projecten:
• die de werkgelegenheid bevorderen.
• die bijdragen aan de bevordering van de aantrekkingskracht van het gebied.
• die vernieuwend zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling.

CONSEIL REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS

De Conseil Regional (Regionale Raad) van Nord-Pas-de-Calais is de plenaire vergadering van de regio Nord-Pas de Calais. Ze is opgebouwd uit 113 regionale raadsleden verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen voor zes jaar.
De kerncompetenties van de Regionale Raad van Nord-Pas-de-Calais zijn:
• De economische ontwikkeling en steun aan ondernemingen
• Het beheer van de Europese structuurfondsen (EFRO, ELFPO, ESF)
• Het milieu en energietransitie
• De bouwkundige voorzieningen (haven, luchthaven, binnenvaart...)
• De ruimtelijke ordening
• De organisatie van het regionale spoorvervoer (TER)
• De beroepsopleiding, onderwijs en oriëntatie
• De beheer en de bouw van de middelbare scholen in Nord-Pas-de-Calais

www.nordpasdecalais.fr

ENGIE

ENGIE (Voordien GDF Suez) ontwikkelt verantwoorde groei in zijn kernactiviteiten om: de belangrijke kwesties op het gebied van energie op de agenda te zetten: voldoen aan de vraag naar energie, zorgen voor voldoende reserves, en gebruik van hulpbronnen optimaliseren.
De Groep komt met voortreffelijke, vernieuwende voorstellen aan particulieren, steden en ondernemingen in vier belangrijke sectoren: onafhankelijke productie van elektriciteit, vloeibaar natuurlijk gas, hernieuwbaar gas (aardgas) en efficiëntie van energie. ENGIE telt wereldwijd 147.400 medewerkers, goed voor een jaarcijfer in 2013 van 81,3 miljard euro.
Voor meer informatie: www.engie.com.

NGE

De NGE, uitsluitend werkzaam op het gebied van Openbare Werken, is een Franse groep die 1,4 miljard euro als Jaarcijfer realiseert binnen zes branches: VRD & Terrassen, Canalisaties & Netwerken, Weg- en Waterbouw, Wegen en Wegvoorzieningen, Geotechnische en Beveiligingswerken en Spoorwegen.
Meer dan 7500 mannen en vrouwen vormen samen deze organisatie en combineren bewezen ervaring en de capaciteit om samen te werken. Zowel in Frankrijk als in de rest van de wereld draagt NGE bij aan de constructie van uitgebreide infrastructuren en het realiseren van stads- of buurtprojecten.
Voor meer informatie: www.groupe-nge.fr