Heroicland développement durable

Duurzame ontwikkeling

HEROIC LAND wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling, of het nu gaat om criteria op het gebied van milieu (landschapsintegratie, materiaalkeuze, samenwerking met le Colombier-Virval), energie (efficiëntie) of maatschappij (beleid van scholing en integratie).

Landschapsinrichting speelt een belangrijke rol: er zullen meer dan 1330 bomen en 7500 struiken geplant worden. Dit betekent meer dan 5 hectare groen!

Bovendien zijn er met betrekking tot de terreinen van le Virval en la Turquerie waar HEROIC LAND zich zal vestigen belangrijke afspraken gemaakt voor wat betreft de kwaliteit van de omgeving (Ecologisch Bouwen). Deze stappen vertalen zich in de PALME-wet, waarin de visie op de werkzaamheden en op de uitvoering is vastgelegd, en waarin beschreven staat hoe het geheel later beheerd gaat worden. De gedachte over dit laatste is dat vooral rekening gehouden zal worden met de voornaamste bestemming (logistiek, economische activiteiten, publieke voorzieningen). Op 26 april 2013 heeft de aannemer, Territoires 62, een certificaat Ecologisch Bouwen ontvangen voor het managen van de operatie.