Wettelijke bepalingen

De huidige wettelijke bepalingen hebben als doel de gebruiksvoorwaarden en de gebruiksmogelijkheden vast te stellen van de website www.heroicland.fr geldend voor al zijn bezoekers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Iedereen die www.heroicland.fr bezoekt, wordt geacht zonder restrictie de wettelijke bepalingen te onderschrijven. Is dit niet het geval, dan wordt u verzocht de website www.heroicland.fr te verlaten en geen gebruik te maken van zijn diensten. HEROIC LAND behoudt zich het recht voor om op elk moment deze wettelijke bepalingen eenzijdig te wijzigen.
De dienst die voorgesteld wordt door de site www.heroicland.fr is permanent toegankelijk behalve in geval van overmacht, eventuele storing of tussenkomst van noodzakelijk onderhoud voor het goed functioneren of het installeren van de website.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Deze website is bedoeld als service voor personen die de site bezoeken. HEROIC LAND behoudt zich het recht voor om op elk moment en om wat voor reden dan ook informatie op de site te verwijderen, te veranderen of aan te vullen, zonder dat dit van tevoren aangekondigd hoeft te worden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website www.heroicland.fr en de gehele inhoud is beschermd door de wet op auteursrecht en intellectueel eigendom. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen. De gegevens zijn bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, hetgeen elke commerciële exploitatie uitsluit op lokaal, nationaal of internationaal niveau.
Wij herinneren u er met name aan dat geen enkel logo, geen enkele tekst, geluid, grafiek of beeld van de site gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgezonden, gepost, doorgegeven of verspreid mag worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

HYPERLINKS

De links naar andere teksten die u op de website aantreft, verwijzen de gebruikers naar andere websites. Ze staan er enkel op om het de gebruiker van deze website makkelijk te maken. HEROIC LAND is niet aansprakelijk voor de inhoud van de andere sites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het gebruik van de inhoud van de andere sites mogelijk oplevert.

AANSPRAKELIJKHEID

HEROIC LAND kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook, direct of indirect, voortkomend uit wat voor onderbreking of disfunctioneren dan ook, om welke reden dan ook, noch elke directe of indirecte schade die zou voortkomen, op wat voor manier dan ook, uit verbinding met www.heroicland.fr. Deze laatste valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de site bezoekt.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die door de gebruiker van www.heroicland.fr wordt verschaft kan gebruikt of geëxploiteerd worden door HEROIC LAND voor de volgende doeleinden:
-behandelen van een bestelling, aanvraag voor informatie en documentatie;
-betere kennis van de gebruikers op de site.

EDITIE

De website www.heroicland.fr is eigendom van Calais Promotion 9 rue Paul Bert 62100 Calais, tel. +33 (0)3 21 34 66 83, Fax: +33 (0)3 21 97 67 92, e-mail: contact@calaispromotion.com
De website is ontworpen, gerealiseerd en ontwikkeld door de bedrijven Idid en DuckExperience.
Hij wordt gehost door de maatschappij OVH, Kellermannstraat 2, 59100 Roubaix, tel. +33 (0)8 99 49 87 65.
De directeur van de editie is Jean-François Thibous, president van Idid.
 
FOTO’S
Homepage:

Syda Productions - Fotolia.com

Cathy Yeulet - 123RF

Joshua Resnick - 123RF

Goodluz - 123RF
Calais Promotion

Cap Calaisis

GDF-Suez

Loftus Overseas Management

NGE

Prefectuur van Pas-de-Calais

Ville de Calais